-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ยินดีต้อนรับสู่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1 :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
ข่าว
วันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุ"ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.59 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ºÑ¹·Ö¡ 18 Ȩԡ¹ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news picture25 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม.เป็นประธาน ในพิธีน้อมถวายบังคม และลงนามเพื่อถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สตม.(สวนพลู)
ºÑ¹·Ö¡ 25 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news picture11 ต.ค.59 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีปลงผมข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 45 นาย ตามโครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 89 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 89 ปี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อไปปฏิบัติธรรมและจาริกแสวงบุญ ระหว่างวันที่ 11 - 22 ต.ค.59 ณ ประเทศ อินเดีย - เนปาล
ºÑ¹·Ö¡ 13 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
วันที่ 31 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม.(ตท)เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานตรวจคนเข้าเมืองขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ºÑ¹·Ö¡ 6 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
วันที่ 24 ส.ค.59 พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ให้การต้อนรับ Ms. Jodie Herley, AFP liaison officer ผู้แทนตำรวจออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อหารือในประเด็นการติดตาม คนร้ายตามหมายจับ ณ ห้องประชุมสวนพลู ชั้น 7 สตม.
ºÑ¹·Ö¡ 6 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->


ประกาศ!
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิวบริการ ณ ที่ทำการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากเดิม ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 08.30-15.30 น.
  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการ ตามเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) หรือให้บริการจนกว่าจะหมดคิวรอรับบริการ

คลิกดูรายละเอียด หรือโทรสอบถาม 1111

ข้อควรทราบ
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน หากพ้นหน้าที่หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่จะถือว่า การอนุณาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิมนั้นสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้รวมถึงครอบครัวผู้ใช้สิทธิ์ติดตามคนต่างด้าวผู้นั้นด้วย

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป คนต่างด้าวสที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกราย สามารถแจ้งที่พักอาศัย เมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ที่ศูนย์บริการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้อีก 2 แห่ง ดังนี้ คือ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวฯ ณ เมเจอร์ ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ และอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในเขคกรุงเทพมหานคร และอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน สามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ทางไปรณีย์ลงทะเบียน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

go to Immigration Bureau go to Immigration Division2
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59 จนถึงวันที่ 28 ก.พ.60
ºÑ¹·Ö¡ 2 ѹҤ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแห่งใหม่ กลางเดือนธันวาคม 2559 ที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เปิดให้บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพุชา และเวียดนาม) สำหรับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร การแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิกว่า 90 วัน การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก และการขอรับการตรวจลงตรา ณ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแห่งใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าบิ๋กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) กำหนดเปิดให้บริการ กลางเดือนธันวาคม 2559 นี้
ºÑ¹·Ö¡ 30 Ȩԡ¹ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มาตรา 7
2. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
5. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
6. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2550
7. ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้ง วิธีการให้ความคุ้มครองและสิ้นสุดการคุ้มครองตามมาตรการทั่วไปแก่พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2551
8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2549 มาตรา 134/1 รัฐต้องจัดหาทนายให้กับผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
9. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2549
10. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2550
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552
12. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
ºÑ¹·Ö¡ 29 Ȩԡ¹ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสมให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ºÑ¹·Ö¡ 27 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ºÑ¹·Ö¡ 22 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->

 
 

< 2016 - 12 >
SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
สตม.บริการ
การขออรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา สำหรับคนต่างด้าวที่มีสถานที่ทำงาน สถานศึกษาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ยื่นคำขอที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
(เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
— 

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยืนคำขอดังกล่าวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณี จำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : July, 2016
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐