-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ยินดีต้อนรับสู่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1 :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
ข่าว
25 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม.เป็นประธาน ในพิธีน้อมถวายบังคม และลงนามเพื่อถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สตม.(สวนพลู)
ºÑ¹·Ö¡ 25 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
11 ต.ค.59 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีปลงผมข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 45 นาย ตามโครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 89 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 89 ปี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อไปปฏิบัติธรรมและจาริกแสวงบุญ ระหว่างวันที่ 11 - 22 ต.ค.59 ณ ประเทศ อินเดีย - เนปาล
ºÑ¹·Ö¡ 13 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
วันที่ 31 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม.(ตท)เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานตรวจคนเข้าเมืองขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ºÑ¹·Ö¡ 6 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
วันที่ 24 ส.ค.59 พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ให้การต้อนรับ Ms. Jodie Herley, AFP liaison officer ผู้แทนตำรวจออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อหารือในประเด็นการติดตาม คนร้ายตามหมายจับ ณ ห้องประชุมสวนพลู ชั้น 7 สตม.
ºÑ¹·Ö¡ 6 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
วันที่ 23 ส.ค.59 พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ให้การต้อนรับ Raymond LOK Wai-man Assistant Director, Samuel AU YEUNG Chun-fai Commander, Airport Immigration Division และคณะผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมกงสุลใหญ่ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเรื่องการอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางชาวไทยและฮ่องกง สามารถใช้เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติได้ระหว่างกันทั้งสองประเทศ (Auto gate) ณ ห้องประชุมงามดูพลี ชั้น 7 สตม.
ºÑ¹·Ö¡ 6 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->


ประกาศ!
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิวบริการ ณ ที่ทำการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากเดิม ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 08.30-15.30 น.
  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการ ตามเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) หรือให้บริการจนกว่าจะหมดคิวรอรับบริการ

คลิกดูรายละเอียด หรือโทรสอบถาม 1111

ข้อควรทราบ
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน หากพ้นหน้าที่หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่จะถือว่า การอนุณาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิมนั้นสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้รวมถึงครอบครัวผู้ใช้สิทธิ์ติดตามคนต่างด้าวผู้นั้นด้วย

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป คนต่างด้าวสที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกราย สามารถแจ้งที่พักอาศัย เมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ที่ศูนย์บริการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้อีก 2 แห่ง ดังนี้ คือ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวฯ ณ เมเจอร์ ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ และอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในเขคกรุงเทพมหานคร และอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน สามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ทางไปรณีย์ลงทะเบียน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

go to Immigration Bureau go to Immigration Division2
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสมให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ºÑ¹·Ö¡ 27 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ºÑ¹·Ö¡ 22 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ
ºÑ¹·Ö¡ 19 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
สาร ของ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559
ºÑ¹·Ö¡ 13 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
สาระน่ารู้ก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้
ºÑ¹·Ö¡ 10 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->

 
 

< 2016 - 10 >
SunMonTueWedThuFriSat
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
สตม.บริการ
การขออรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา สำหรับคนต่างด้าวที่มีสถานที่ทำงาน สถานศึกษาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ยื่นคำขอที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
(เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
— 

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยืนคำขอดังกล่าวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณี จำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : July, 2016
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐