-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ยินดีต้อนรับสู่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1 :: กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ให้บริการเฉพาะคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
   
ข่าว
news pictureเมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รอง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ขันตี ผบก.ตม.๑ ให้การต้อนรับ Mr.Mitsugu Saito อัครราชทูต สอท.ญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อหารือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการยื่นขออยู่ต่อวีซ่าและรายงานตัว ๙๐ วัน ของครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NINHONGO Partners รุ่นที่ ๒ ณ ห้องงามดูพลี ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 14 พฤษภาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รอง ผบช.สตม. ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก สอท.สวีเดน ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการ ณ ห้องงามดูพลี ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 12 พฤษภาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureเมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีพิธีประดับยศ ร้อยตำรวจตรี แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมี พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รอง ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.นุชิต ศรีสมพงษ์ ,พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ รอง ผบช.สตม. ,พล.ต.ต.พรชัย ขันตี ผบก.ตม.๑ ,พล.ต.ต.วราวุธ ทวีชัยการ ผบก.สส.สตม. ให้เกียรติประดับยศ ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพฯ
บันทึก 8 พฤษภาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มีพีธีปล่อยแถวเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ บริเวณถนนด้านนอกหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น ๔ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บันทึก 17 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สุกิจ โคอินทรางกูร,พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร,พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจพันธุ์,พล.ต.ต.นุชิต ศรีสมพงษ์,พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ รอง ผบช.สตม. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สรงน้ำพระสักกะเทวราช (หลวงพ่อเข้าเมือง) และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ณ สตม. (สวนพลู)
บันทึก 17 เมษายน 2558อ่านต่อ-->

ข้อควรทราบ
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน หากพ้นหน้าที่หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่จะถือว่า การอนุณาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิมนั้นสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้รวมถึงครอบครัวผู้ใช้สิทธิ์ติดตามคนต่างด้าวผู้นั้นด้วย

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.56 เป็นต้นไป หากหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรมีอายุการใช้คงเหลือน้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่มายื่นคำร้องฯ คนต่างต้าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรไม่เกินกว่าระยะเวลาของอายุของหนังสือเดินทางที่เหลืออยู่เท่านั้น และเมื่อได้ต่ออายุหนังสือเดินทางดังกล่าวหรือได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่แล้ว จะต้องยื่นคำร้องใหม่ เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร พร้อมเอกสารประกอบคำร้องฯ และชำระค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อฯ (1,900 บาท) กรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาตจะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป คนต่างด้าวสที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกราย สามารถแจ้งที่พักอาศัย เมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ที่ศูนย์บริการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้อีก 2 แห่ง ดังนี้ คือ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวฯ ณ เมเจอร์ ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ และอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยในเขคกรุงเทพมหานคร และอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน สามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ทางไปรณีย์ลงทะเบียน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

go to Immigration Bureau go to Immigration Division2
ประกาศ

การประชาสัมพันธ์มิให้มีการซื้อหรือสนับสนุนผู้ค้างาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้างที่ผิดกฎหมาย
บันทึก 21 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
สตม. ตีแผ่ความจริง เผยมาตรการรองรับผู้โดยสารหนาแน่น ที่สุวรรณภูมิ
บันทึก 18 กุมภาพันธ์ 2558อ่านต่อ-->
แผนงานกรอบเวลานับถอยหลังสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACTION PLAN & TIME FRAME - COUNTDOWN TO AEC; DECEMBER 31st; 2015
บันทึก 29 มกราคม 2558อ่านต่อ-->
บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัด สตม. ที่มีความจำเป็นและประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการประสานงานกับชาวต่างชาติ
บันทึก 3 มีนาคม 2558อ่านต่อ-->
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาประเมินความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บันทึก 6 พฤษภาคม 2558อ่านต่อ-->

 
 

< 2015 - 05 >
SunMonTueWedThuFriSat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
สตม.บริการ
ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ
— 

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยืนคำขอดังกล่าวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งในวันเปิดทำการ ยกเว้นด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณี จำเป็นเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : May, 2015
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐