หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
 
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th

:: :: Immigration Division 1 would like to announce the change of the Queue Cards’ timing at Government Complex branch from: 08.30–16.30hrs to 08.30–15.30hrs starting 1st September 2015. Our service will be provided at normal office hours from 08.30–16.30hrs or until the last queue.
  Service
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

คนต่างด้าวที่มีสถานที่ทำงาน สถานศึกษา หรือสถานที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใด
ให้ยื่นคำขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับคนต่างด้าวที่ มีสถานที่ทำงาน สถานศึกษา หรือสถานที่พักอาศัยอยุ่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ติดต่อที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
สถานที่ยื่นคำขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา สำหรับคนต่างด้าวที่มีสถานที่ทำงาน สถานศึกษา หรือสถานที่พักเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร


สำหรับคนต่างด้าวประเภททั่วไป

ติดต่อที่งานขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี ชั้น 2 ด้านทิศใต้ ถนนแจ้งวํฒนะ 7 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ติดต่อที่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำหรับแรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม)
ติดต่อที่งานขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
คลิกที่นี่ ดูแผนที่ตั้ง
2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง
3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ


เอกสารยื่นคำขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
คลิกดูรายละเอียด

Number of viewers for http://bangkok.immigration.go.th :

   
All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120