หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
 
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th

:: History :: Immigration Division 1 would like to announce the change of the Queue Cards’ timing at Government Complex branch from: 08.30–16.30hrs to 08.30–15.30hrs starting 1st September 2015. Our service will be provided at normal office hours from 08.30–16.30hrs or until the last queue.
  HIstory

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2537 กองตรวจคนเข้าเมือง ได้ปรับโครงสร้างและยกระดับเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  โดยได้รวมภารกิจหน้าที่กลุ่มงานบริการคนเข้าเมือง
ซึ่งอยู่ในแผนกของกองกำกับการ 1 กองกำกับการ 3 และฝ่ายทะเบียนคนต่างด้าว กองตรวจคนเข้าเมือง จัดตั้งเป็น กองตรวจคนเข้าเมือง 1 มีฐานะเป็นกองบังคับการ แบ่งเป็น 3 กองกำกับการ   ได้แก่  กองกำกับการอำนวยการ กองกำกับการ 1   และกองกำกับการ 2

     ต่อมาได้มี พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการ ตร. พ.ศ.2547 มีผลใช้บังคับ 30 มิถุนายน 2548 ปรับเปลี่ยน กองตรวจคนเข้าเมือง 1  เป็น  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง-กรุงเทพมหานคร   แบ่งเป็น 3   กองกำกับการ  1 ด่านตรวจคนเข้าเมือง   และ 3 งาน ได้แก่ กองกำกับการ 1 กองกำกับการ 2 กองกำกับการ 3  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ  งานอำนวยการ งานสืบสวนปราบปราม และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ปี  พ.ศ.2552  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  7  กันยายน 2552 สำหรับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  แบ่งเป็น  4  กองกำกับการ คือ กองกำกับการ 1 , กองกำกับการ 2 , กองกำกับการ 3 และฝ่ายอำนวยการ  โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ ปรับเปลี่ยนไปสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 งานสืบสวนปราบปรามปรับเปลี่ยนไปสังกัดกองกำกับการ 2  และงานเทคโนโลยีสารสนเทศปรับเปลี่ยนไปสังกัดฝ่ายอำนวยการ

          วันที่ 28 ก.ย 2552 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้ย้ายที่ทำการและเปิดให้บริการที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคาร บี ถ.แจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพหานคร  และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ตุลาคม 2552

 

 

Number of viewers for http://bangkok.immigration.go.th :

   
All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120