หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
 
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th

:: สถานที่ตั้ง :: Immigration Division 1 would like to announce the change of the Queue Cards’ timing at Government Complex branch from: 08.30–16.30hrs to 08.30–15.30hrs starting 1st September 2015. Our service will be provided at normal office hours from 08.30–16.30hrs or until the last queue.
  Location


กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 มีหน้าที่ให้บริการคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีที่ทำการ ดังนี้

แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ คือ ลาว เมียน เวียดนาม และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ
ติดต่อรับบริการงานขออยู่ในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน งานขอรับการตรวจลงตรา (NON.LA) ณ ที่ทำการ 3 แห่ง คือ
1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
คลิกที่นี่ ดูแผนที่ตั้ง
2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่)
คลิกที่นี่ ดูแผนที่ตั้ง
3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ


เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อรับบริการงานขออยู่ในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร งานตรวจลงตรา โดยให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว
(One Stop Service) ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำหรับกฎหมายพิเศษ ดังนี้ กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
สำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน) ชั้น 18
หมายเลขโทรศัพท์  0-2209-1100 ต่อ 1016   หมายเลขโทรสาร    0-2209-1193
คลิกที่นี่ ดูแผนที่ตั้ง
ติดต่อรับบริการงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัยเมืออยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน งานขอมีถิ่นที่อยู่ งานขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก งานทะเบียนคนต่างด้าว งานสลักหลังแจ้งออก สำหรับคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ติดต่อที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9889  หมายเลขโทรสาร    0-2143-8228
คลิกที่นี่ ดูแผนที่ตั้ง

Number of viewers for http://bangkok.immigration.go.th :

   
All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120