-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ข่าว ประชาสัมพันธ์ :: กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ให้บริการเฉพาะคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
   
   
 
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มีพีธีปล่อยแถวเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ บริเวณถนนด้านนอกหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น ๔ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บันทึก 17 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สุกิจ โคอินทรางกูร,พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร,พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจพันธุ์,พล.ต.ต.นุชิต ศรีสมพงษ์,พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ รอง ผบช.สตม. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สรงน้ำพระสักกะเทวราช (หลวงพ่อเข้าเมือง) และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ณ สตม. (สวนพลู)
บันทึก 17 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 1 เม.ย. 58 คุณธัญญนิตย์ นิยมการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ชมรมแม่บ้านตำรวจ สตม. ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านตำรวจ ตชด. เป็นประธานออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า
บันทึก 7 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 27 มี.ค.58 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. ให้การต้อนรับMr.Junji Ito เลขานุการเอก สอท.ญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส ครบวาระในการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และขอแนะนำ Mr.Yuki Nagata ซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทน ณ ห้องงามดูพลี ชั้น 7 อาคาร 2 สตม.
บันทึก 7 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ 23 มี.ค.58 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รอง ผบช.สตม.ให้การต้อนรับ Mrs.Orist Shani อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายกงสุล สอท.อิสราเอล ประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ณ ห้องงามดูพลี ชั้น 7 อาคาร 2 สตม.
บันทึก 7 เมษายน 2558อ่านต่อ-->
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : April, 2015
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐