-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ข่าว ประชาสัมพันธ์ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
news pictureวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ให้การ ต้อนรับ พ.ต.อ.เคอิสุเกะ โฮะซะกะ เลขานุการเอกและทูตตำรวจ, พ.ต.ท.ซาจิโอะ ฮิงาชิอุระ เลขานุการโทและกงสุล, พ.ต.ท.ยะมะโตะ โกะโต เลขานุการโท, นายพิสิฎฐ์ ไม้ประเสริฐ ผู้ช่วยกงสุลและล่าม และคณะรวม ๗ ท่าน จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว พ.ต.ท.ซาจิโอะ ฮิงาชิอุระ เลขานุการโทและกงสุล เจ้าหน้าที่ใหม่ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือต่อทางสถานทูตและชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ณ ห้องรับรองงามดูพลี ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 18 พฤษภาคม 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๔ พ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม.(บร) ให้การต้อนรับ Mr.Matthew Noble เลขานุการเอก (ตรวจคนเข้าเมือง) และ Ms.Alison Garrod ที่ปรึกษา (ตรวจคนเข้าเมือง) สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าร่วมหารือเรื่องการนำระบบ Regional Movement Alert System (RMAS) ซึ่งเป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายเข้ามาปรับใช้ร่วมกับระบบตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน และเรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ห้องสวนพลู ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 18 พฤษภาคม 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สร้างภาพลักษณ์ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
บันทึก 19 เมษายน 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๙ ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระสักกะเทวราช (หลวงพ่อเข้าเมือง) บริเวณวิหารหลวงพ่อเข้าเมือง หน้าอาคาร ๑ และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา บริเวณห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สตม. เนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙
บันทึก 19 เมษายน 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๗ เม.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้โดยสารในฤดูกาลท่องเที่ยว ตรวจความพร้อมกำลังพล และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น ๔ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บันทึก 19 เมษายน 2559อ่านต่อ-->
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : May, 2016
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐