-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ข่าว ประชาสัมพันธ์ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
news pictureวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สร้างภาพลักษณ์ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
บันทึก 19 เมษายน 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๙ ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระสักกะเทวราช (หลวงพ่อเข้าเมือง) บริเวณวิหารหลวงพ่อเข้าเมือง หน้าอาคาร ๑ และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา บริเวณห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สตม. เนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙
บันทึก 19 เมษายน 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๗ เม.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้โดยสารในฤดูกาลท่องเที่ยว ตรวจความพร้อมกำลังพล และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น ๔ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บันทึก 19 เมษายน 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ให้การต้อนรับ นาย Malcolm Burgess ผู้ช่วย ผบ.ตร.นิวซีแลนด์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความชื่นชมและขอบคุณที่ สตม.ให้ความร่วมมือในการติดตามตัวบุคคลหลบหนีหมายจับ ซึ่งเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย ณ ห้องรับรองสวนพลู ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 19 เมษายน 2559อ่านต่อ-->
news pictureวันที่ ๑๔ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
บันทึก 5 เมษายน 2559อ่านต่อ-->
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : April, 2016
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐