-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ข่าว ประชาสัมพันธ์ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
¢èÒÇ »ÃСÒÈ »ÃСǴÃÒ¤Ò ¨Ñ´«×éÍ ¨Ñ´¨éÒ§
news pictureวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วรเทพ เมธาวัธน์ ที่ปรึกษา(การข่าวและประชาสัมพันธ์) สตม. เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ของ บก.ตม.๓ ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายกำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.๓ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บก.ตม.๓ จว.นนทบุรี
ºÑ¹·Ö¡ 26 áҤ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news pictureวันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล รอง ผบช.สตม.(ปป) เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ของ บก.ตม.๒ ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายกำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.๒ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศปก.บก.ตม.๒ ชั้น๔ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ºÑ¹·Ö¡ 26 áҤ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news pictureวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รอง ผบช.สตม.(มค) และ พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล รอง ผบช.สตม.(ปป) เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ของ บก.ตม.๑ ในโอกาสนี้ ผบช.สตม.ได้มอบนโยบายกำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.๑ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ๑ บก.ตม.๑ จว.นนทบุรี
ºÑ¹·Ö¡ 26 áҤ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news pictureวันที่ ๑ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทอท. ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ทอท.เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผสภ.พร้อมผู้บริหารระดับสูง ทสภ.ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ทอท. ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารที่ทำการ ทอท. ดอนเมือง กทม.
ºÑ¹·Ö¡ 26 áҤ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news pictureวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานการประชุม สัมมนาการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการบริหาร สตม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สตม.
ºÑ¹·Ö¡ 21 Զع¹ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : July, 2016
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐