-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ข่าว ประชาสัมพันธ์ :: กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ให้บริการเฉพาะคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
   
   
 
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รอง ผบช.สตม. ให้การต้อนรับ Mr.Matthew Noble First Secretary (Immigration and Border Protection) และ Ms.Alison Garrod Counselor (Immigration, Bangkok) ผู้แทนจาก สอท.ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องสาทร ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 12 มิถุนายน 2558อ่านต่อ-->
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตรงานตรวจคนเข้าเมืองขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร ,พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ ,พล.ต.ต.นุชิต ศรีสมพงษ์ รอง ผบช.สตม. ,พล.ต.ต.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผบก.อก.สตม. ,พล.ต.ต.สุวิชญ์พล อิ่มใจรัตต์ ผบก.ตม.๒,พล.ต.ต.ธำรงค์ แสงวัฒนกุล ผบก.ตม.๓ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ดอนเมือง กรุงเทพฯ
บันทึก 12 มิถุนายน 2558อ่านต่อ-->
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. ให้การต้อนรับ Mr.Muhammad Ehteshamul Hoque อัครราชทูต ประจำ สอท.บังคลาเทศ ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการ ณ ห้องงามดูพลี ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 28 พฤษภาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureเมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รอง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ขันตี ผบก.ตม.๑ ให้การต้อนรับ Mr.Mitsugu Saito อัครราชทูต สอท.ญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อหารือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการยื่นขออยู่ต่อวีซ่าและรายงานตัว ๙๐ วัน ของครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NINHONGO Partners รุ่นที่ ๒ ณ ห้องงามดูพลี ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 14 พฤษภาคม 2558อ่านต่อ-->
news pictureเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รอง ผบช.สตม. ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก สอท.สวีเดน ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการ ณ ห้องงามดูพลี ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
บันทึก 12 พฤษภาคม 2558อ่านต่อ-->
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : May, 2015
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐