-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ข่าว ประชาสัมพันธ์ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
¢èÒÇ »ÃСÒÈ »ÃСǴÃÒ¤Ò ¨Ñ´«×éÍ ¨Ñ´¨éÒ§
news pictureวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานการประชุม สัมมนาการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการบริหาร สตม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สตม.
ºÑ¹·Ö¡ 21 Զع¹ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news pictureวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๙ พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระบิดาแห่ง ตม.ไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษา(มค),(กม),ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สตม.
ºÑ¹·Ö¡ 21 Զع¹ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news pictureวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๙ พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม.(บร.)/ประธาน CIO สตม. และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของระบบ E-Fingerprint ของจุดติดตั้งในสังกัดตม.จว.เชียงราย ตามโครงการระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ สตม.โดยมี พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.๕, พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล ผกก.ตม.จว.เชียงราย และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงราย ร่วมกันให้การต้อนรับ
ºÑ¹·Ö¡ 21 Զع¹ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news pictureวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ให้การ ต้อนรับ พ.ต.อ.เคอิสุเกะ โฮะซะกะ เลขานุการเอกและทูตตำรวจ, พ.ต.ท.ซาจิโอะ ฮิงาชิอุระ เลขานุการโทและกงสุล, พ.ต.ท.ยะมะโตะ โกะโต เลขานุการโท, นายพิสิฎฐ์ ไม้ประเสริฐ ผู้ช่วยกงสุลและล่าม และคณะรวม ๗ ท่าน จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว พ.ต.ท.ซาจิโอะ ฮิงาชิอุระ เลขานุการโทและกงสุล เจ้าหน้าที่ใหม่ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือต่อทางสถานทูตและชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ณ ห้องรับรองงามดูพลี ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
ºÑ¹·Ö¡ 18 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news pictureวันที่ ๔ พ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม.(บร) ให้การต้อนรับ Mr.Matthew Noble เลขานุการเอก (ตรวจคนเข้าเมือง) และ Ms.Alison Garrod ที่ปรึกษา (ตรวจคนเข้าเมือง) สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าร่วมหารือเรื่องการนำระบบ Regional Movement Alert System (RMAS) ซึ่งเป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายเข้ามาปรับใช้ร่วมกับระบบตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน และเรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ห้องสวนพลู ชั้น ๗ อาคาร ๒ สตม.
ºÑ¹·Ö¡ 18 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : July, 2016
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐