-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ข่าว ประชาสัมพันธ์ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
¢èÒÇ »ÃСÒÈ »ÃСǴÃÒ¤Ò ¨Ñ´«×éÍ ¨Ñ´¨éÒ§
วันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุ"ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.59 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ºÑ¹·Ö¡ 18 Ȩԡ¹ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news picture25 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม.เป็นประธาน ในพิธีน้อมถวายบังคม และลงนามเพื่อถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สตม.(สวนพลู)
ºÑ¹·Ö¡ 25 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
news picture11 ต.ค.59 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีปลงผมข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 45 นาย ตามโครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 89 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 89 ปี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อไปปฏิบัติธรรมและจาริกแสวงบุญ ระหว่างวันที่ 11 - 22 ต.ค.59 ณ ประเทศ อินเดีย - เนปาล
ºÑ¹·Ö¡ 13 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
วันที่ 31 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม.(ตท)เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานตรวจคนเข้าเมืองขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ºÑ¹·Ö¡ 6 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
วันที่ 24 ส.ค.59 พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ให้การต้อนรับ Ms. Jodie Herley, AFP liaison officer ผู้แทนตำรวจออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อหารือในประเด็นการติดตาม คนร้ายตามหมายจับ ณ ห้องประชุมสวนพลู ชั้น 7 สตม.
ºÑ¹·Ö¡ 6 Ҥ 2559ÍèÒ¹µèÍ-->
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : July, 2016
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐