-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
ขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ประกาศ :: กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ให้บริการเฉพาะคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
   
   
 
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของ สตม. รณรงค์หยุดค้ามนุษย์
บันทึก 19 มกราคม 2555อ่านต่อ-->
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของ สตม. กฎหมายที่ประชาชนควรทราบเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ พิมพ์เป็นภาษาไทย
บันทึก 19 มกราคม 2555อ่านต่อ-->
ดาวน์โหลดผังการกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 18 มกราคม 2555อ่านต่อ-->
ดาวน์โหลดโปสเตอร์วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๒๕๕๕
บันทึก 18 มกราคม 2555อ่านต่อ-->
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของ สตม. เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัด สตม. นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บันทึก 6 มกราคม 2555อ่านต่อ-->
หน้าที่ 17 ข่าวที่ 161 - 5 จาก 5 ข่าว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : June, 2014
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐