-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
เจตนารมณ์ในการป้องกันทุจริตของ บก.ตม.1
เจตจำนงค์สุจริตในการบริการงาน บก.ตม.1
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ประกาศ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารราชการ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
บันทึก 26 ѹҤ 2555อ่านต่อ-->
วารสารประชาสัมพันธ์ของ สตม.ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
บันทึก 25 ѹҤ 2555อ่านต่อ-->
รับสมัคร และสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย/หญิง) และบุคคลภายนอก(หญิง)เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
บันทึก 19 ѹҤ 2555อ่านต่อ-->
การรักษาราชการแทน ระหว่าง 11-13 ธันวาคม 2555
บันทึก 7 ѹҤ 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพิ่มมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2555
บันทึก 6 ѹҤ 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บันทึก 3 ѹҤ 2555อ่านต่อ-->
แบบจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
บันทึก 16 Ȩԡ¹ 2555อ่านต่อ-->
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บันทึก 5 Ȩԡ¹ 2555อ่านต่อ-->
สตม. จะดำเนินการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมบุคคล
บันทึก 2 Ȩԡ¹ 2555อ่านต่อ-->
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๖๑/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
บันทึก 1 Ȩԡ¹ 2555อ่านต่อ-->
หน้าที่ 17 ข่าวที่ 161 - 1610 จาก 10 ข่าว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : November, 2017
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐