-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
ขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ประกาศ :: กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ให้บริการเฉพาะคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
   
   
 
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
บัญชีรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา ที่นั่งสอบและสถานที่สอบข้อเขียน การรับสมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตารวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕
บันทึก 21 กุมภาพันธ์ 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตารวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕
บันทึก 21 กุมภาพันธ์ 2555อ่านต่อ-->
โปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
บันทึก 15 กุมภาพันธ์ 2555อ่านต่อ-->
รายงานการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2554 ประเทศไทย(กลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง)
บันทึก 15 กุมภาพันธ์ 2555อ่านต่อ-->
แผนที่แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 8 กุมภาพันธ์ 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจ สตม. ผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
บันทึก 7 กุมภาพันธ์ 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง แก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ
บันทึก 1 กุมภาพันธ์ 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ
บันทึก 20 มกราคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕
บันทึก 20 มกราคม 2555อ่านต่อ-->
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของ สตม. รณรงค์หยุดค้ามนุษย์
บันทึก 19 มกราคม 2555อ่านต่อ-->
หน้าที่ 17 ข่าวที่ 161 - 1610 จาก 10 ข่าว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : February, 2015
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐