หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
 
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th

:: ขั้นตอนบริการ :: Immigration Division 1 would like to announce the change of the Queue Cards’ timing at Government Complex branch from: 08.30–16.30hrs to 08.30–15.30hrs starting 1st September 2015. Our service will be provided at normal office hours from 08.30–16.30hrs or until the last queue.
  Procedure
ขั้นตอนการติดต่อ สตม.
1. ติดต่อเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์
2. กรอกแบบคำร้องให้สมบูรณ์ พร้อมเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ขอรับบัตรคิว แล้วรอเรียกตามลำดับ

4. นำหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ จนท.
และชำระค่าธรรมเนียม
5. รอฟังผลพิจารณา

Number of viewers for http://bangkok.immigration.go.th :

   
All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120