ขั้นตอนการเข้าระบบแจ้งที่พักอาศัย

 

 1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานตรวจเข้าเมือง www.immigration.go.th
 โดยใช้ Internet Explorer (IE) เท่านั้น

 

 2. กด Banner การแจ้งที่พักอาศัย ด้านซ้ายมือ

 

 

 3. กด Continue to this website (not recommended).

 

 

 4. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบแจ้งที่พัก

 

 5. พิมพ์รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน 
และตัวเลข 6 หลัก ที่แสดงในกล่องสีแดง แล้วกดตกลง

 

 

 6. เข้าสู่หน้าจอระบบแจ้งที่พัก

 

 

                                        >> คลิกดาวน์โหลดคู่มือการแจ้งที่พัก

                                        >> เข้าสู่ระบบแจ้งที่พัก

 

***เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้พัฒนาระบบแจ้งที่พักให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านหนังสือเดินทางในการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว
สามารถตรวจสอบรายละเอียดรุ่น และยี่ห้อของเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง รวมทั้งดาวน์โหลด Driver เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมใช้งานเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง และคู่มือการใช้งานระบบฯ ได้จากหน้าจอ Log in เข้าระบบแจ้งที่พักอาศัย ผ่านทางเว็บไซต์ www.immigration.go.th ***