กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
สำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)
 

ติดต่อรับบริการงานขออยู่ในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร งานตรวจลงตรา โดยให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว
(One Stop Service) ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำหรับกฎหมายพิเศษ ดังนี้ กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
สำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)
หมายเลขโทรศัพท์  0-2209-1100 ต่อ 1016   หมายเลขโทรสาร    0-2209-1193
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

ที่ตั้ง
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18
เลขที่ 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330
        

แผนที่

การเดินทางมา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)
วิธีที่ 1 โดยรถโดยสารประจำทาง

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งวิ่งผ่านอาคารจัตุรัสจามจุรี ได้แก่ รถประจำทาง : สาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 172, 501

 

วิธีที่ 2 โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงที่สถานีสามย่าน ทางออกประตู 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน


วิธีที่ 3 โดยรถไฟฟ้าลอยฟ้า บีทีเอส
เดินทางโดยรถไฟฟ้า บีทีเอส ลงที่สถานี ศาลาแดง เดินเท้าไปยังถนนพระราม 4 ไปทางแยกสามย่าน ก่อนถึงแยกที่สอง
อาคารจัตุรัสจามจุรี จะอยู่ด้านขวามือติดกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน

วิธีที่ 4 โดยพาหนะส่วนตัว หรือรถรับจ้างเหมาคัน (TAXI)
เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว หรือรถรับจ้างเหมาคัน (TAXI) ตามเส้นทาง ถนนพญาไท จากห้างมาบุญครอง และผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปแยกสามย่าน อาคารจัตุรัสจามจุรี อยู่ด้านซ้ายมือของทางแยก