กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานซอยสวนพลู


บริการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry) แบบ Stop & Stamp

ที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานซอยสวนพลู
เคาน์เตอร์ 6-7  ห้อง 102 ชั้น 1  อาคาร 1
หมายเลขโทรศัพท์  0-2287-1983   หมายเลขโทรสาร   0-2287-1983
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว พม่า และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ
ติดต่อรับบริการงานขออยู่ในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน
งานขอรับการตรวจลงตรา (NON.LA)
ที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานซอยสวนพลู ชั้น 1  อาคารโรงอาหาร (ด้านหลังอาคาร 1)
หมายเลขโทรศัพท์  0-2287-1982 หรือ 0-2287-3101-10 ต่อ 2158  
หมายเลขโทรสาร    0-2287-1982
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

ที่ตั้ง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 และอาคารโรงอาหาร ชั้น 1
เลขที่ 507 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10230
        

แผนที่

การเดินทางมากองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานซอยสวนพลู
วิธีที่ 1 โดยรถโดยสารประจำทาง

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งวิ่งผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ สาย 22 , สาย 62 และ สาย 67

 

วิธีที่ 2 โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงที่สถานี ลุมพินี เดินออกทางช่องทางออกที่ 2 (ถนนสาทร) แล้วเดินเท้า ประมาณ 200 เมตร มาที่ป้ายรถโดยสารประจำทางถนนสาทร เพื่อต่อรถโดยสาร ประจำทาง สาย 22 สาย 62 และ สาย 67

วิธีที่ 3 โดยรถไฟฟ้าลอยฟ้า บีทีเอส
เดินทางโดยรถไฟฟ้า บีทีเอส ลงที่สถานี ศาลาแดง เดินเท้าไปยัง
  • ป้ายรถประจำทาง บริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬา เพื่อต่อรถประจำทาง สาย 67 หรือ
  • บริเวณข้างตึกอื้อจือเหลียง เพื่อขึ้นรถร่วมบริการ ( รถสองแถว สีแดง )

วิธีที่ 4 โดยพาหนะส่วนตัว หรือรถรับจ้างเหมาคัน (TAXI)
เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว หรือรถรับจ้างเหมาคัน (TAXI) ตามเส้นทาง ถนนสาทรใต้ เข้าซอย สาทรใต้ 3 ( ซอยสวนพลู ) เข้าซอยมา ประมาณ 600 เมตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ ( จุดสังเกต สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งอยู่ติดสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ )

เนื่องจาก บริเวณที่จอดรถที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู มีจำกัด จึงแนะนำให้ใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะหรือรถขนส่งมวลชน