ปิดศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เป็นการชั่วคราวเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง

ปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เป็นการชั่วคราวเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ด้วยศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเปิดบริการได้เป็นการชั่วคราว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ผู้รับมอบ และแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่พักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการ อีก 2 แห่ง ดังนี้ 1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี สะพานใหม่ 2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หมายเหตุ: ศูนย์ฯ อิมพีเรียล ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 [...] Read More

ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 65 และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว เร่งดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้

ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 65 และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว เร่งดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า NON L-A ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พ.ค.66 กำหนดผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ตามมติ ครม. 5 ก.ค.65 และที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า NON L-A ให้รีบมาดำเนินการ ที่ ตม.ในพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงประชาสัมพันธ์นายแจ้งและลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระเงินแล้ว รีบดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า NON L-A ที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ดังนี้ กรณีขอรับการตรวจลงตรา NON L-A (ตราแรก) สำหรับแรงงานต่างด้าว [...] Read More

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล/ ตรวจลงตรา/ ขออยู่ต่อฯ แรงงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล / ตรวจลงตรา / ขออยู่ต่อฯ แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้ว (อนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 / 13 กุมภาพันธ์ 2568) แต่ยังไม่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล / รับการตรวจลงตรา / ขออยู่ต่อฯ (VISA) สามารถมาดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม [...] Read More