ปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์ฯ รพ.ธนบุรี

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประกาศ ปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว ณ รพ.ธนบุรี ถนนบำรุงเมือง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ท่านไปดำเนินการที่ศูนย์ฯ #ตลาดสดสี่แยกหนองจอก แทน เส้นทางไปยังศูนย์ฯ ตลาดสดสี่แยกหนองจอก https://goo.gl/maps/gGiJcDenSRektyjC7 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ Read More

Personal Identity’s Data Collection For migrant worker

ประกาศเปิดศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว
ประกาศ มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564– ให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นลงทะเบียนคาดว่ามีจำนวนประมาณ  500,000  คน ให้จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometics) เพื่อการพิสูจน์ ตัวตนของคนต่างด้าวและความมั่นคงของประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ตรวจโควิด- 19  ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564  ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะส่งข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้วให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (สรุปการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64)ดังนั้น คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ตามมติ ครม.ดังกล่าว ที่ผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ แล้ว ให้จองคิวผ่านระบบ “ออนไลน์” ที่ https://www.immbkklabour.com   Read More