เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว และเมียนมา) เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ณ  ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ บริเวณ ชั้น T   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565    ตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 กำหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมจัดหางานในพื้นที่ และออกใบรับคำขออนุญาตทำงาน (บ.ต.50) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ที่ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมือง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น หลังจากคนต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ ให้มาดำเนินการยื่นขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ [...] Read More

Notification of Immigration Bureau Admission of application for residential permit in the year B.E. 2564(2021)

Notification of Immigration Bureau Admission of application for residential permit in the year B.E. 2564(2021) According to the notification from Minister of interior by approval of the cabinet issued on 18 October, B.E. 2564 (2021) regarding quota of aliens to have residence in the Kingdom for the year ฺB.E.2564 (2021) the following stipulations are applied […]

Read More

ปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์ฯ รพ.ธนบุรี

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประกาศ ปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว ณ รพ.ธนบุรี ถนนบำรุงเมือง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ท่านไปดำเนินการที่ศูนย์ฯ #ตลาดสดสี่แยกหนองจอก แทน เส้นทางไปยังศูนย์ฯ ตลาดสดสี่แยกหนองจอก https://goo.gl/maps/gGiJcDenSRektyjC7 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ Read More