บก.ตม.1 จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้บริการ Mobile Service ตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่แก่นักท่องเที่ยว บริเวณถนนข้าวสาร

บก.ตม.1 จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้บริการ Mobile Service ตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่แก่นักท่องเที่ยว บริเวณถนนข้าวสาร ตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. สั่งการให้ สตม. จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. พล.ต.ต.ภานุมาศ บุญญลักษณ์ รอง ผบช. สตม. , พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช. สตม. , พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช. สทส.ปรก.รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช. [...] Read More

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66 โดยเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ชั้น T ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ โดยให้นายจ้างจองคิวมารับบริการทางระบบออนไลน์ (กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ให้บริการเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น /// กรณีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนและทำงานในเขตต่างจังหวัด กรุณาติดต่อ ตม.ในเขตจังหวัดนั้น ๆ)   เอกสารที่ใช้เก็บอัตลักษณ์บุคคล มีดังนี้ ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 (เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน) ใบเสร็จรับเงินจากกรมการจัดหางาน (1,450 บาท) [...] Read More

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2566

ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ปัจจุบัน นายจ้าง ผู้รับมอบ และแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่พักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่ 1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5A  2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้น 3  3) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ ชั้น 1  สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-530-4535 (ศูนย์ฯ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว) 02-147-5644 (ศูนย์ฯ บิ๊กซี สะพานใหม่) 02-408-5602 [...] Read More

ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย วันที่ 15 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง รอง ผบก.ตม.1, พ.ต.อ.พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล ผกก.2 บก.ตม.1, พ.ต.ท.หญิง ภรสรัลพัทธ์ สันติชนาธิปัต รอง ผกก.2 บก.ตม.1 เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอหารือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองฯ ณ ห้องประชุม 1 บก.ตม.1 Read More

ผบช.สตม. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน บก.ตม.1

ผบช.สตม. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน บก.ตม.1 วันนี้ (15 พ.ย.66) เวลาประมาณ 09:00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. ได้มาตรวจเยี่ยม บก.ตม.1 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง e-Extension โดยมี พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับ สว. ขึ้นไปเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 บก.ตม.1 Read More