Extend time Personal Identity’s Data Collection For migrant worker of three nationality

ขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (????????กัมพูชา ????????ลาว และ????????เมียนมา)
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 #ขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 16 เมษายน 2564  เป็นสิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2564     โดยจะเปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์ฯ เพียง 2 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์ฯ ตลาดสดสี่แยกหนองจอก 2. ศูนย์ฯ โรงพยาบาลธนบุรี ถนนบำรุงเมือง    ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. – 16 มิ.ย.64    เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ , เวลา 08.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)   สามารถจองคิวออนไลน์ได้ [...] Read More

กองบังคับการตรงจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) แห่งที่ 4

องบังคับการตรงจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) แห่งที่ 4
กองบังคับการตรงจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ  (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) แห่งที่ 4  ณ โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 16 เม.ย.64 เวลา 08.00 – 17.00 น.    จองคิวออนไลน์ได้ที่ https://www.immbkklabour.com Read More

Personal Identity’s Data Collection For migrant worker of three nationality

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง
ประชาสัมพันธ์ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง (รวมทั้งหมด 3 แห่ง) ได้แก่ 1. บริเวณลานจอดรถร้านชายคาพักกายติดกับ อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 2. ตลาดสดสี่แยกหนองจอก 3. ถนนพระราม 2 ซอย 16 สำหรับกลุ่มแรงงานสัญชาติ #เมียนมา #ลาว #กัมพูชา  ที่ผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จองคิวผ่านเว็บไซต์ www.immbkklabour.com หมายเหตุ : ศูนย์เก็บอัตลักษณ์ จะเปิดดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 นี้ เท่านั้น (ไม่มีการขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อไปอีก) Read More