ประกาศข่าวสารหน้าเว็บไซต์สตม1-600x450-1-1

Applying for a resident’s visa in Thailand

Applying for a resident’s visa in Thailand Notification of Immigration Bureau Admission of application for residential permit in the year B.E. 2563(2020) According to the notification from Minister of interior by approval of the cabinet issued on August, 23 B.E. 2563 (2020) regarding quota of aliens to have residence in the Kingdom for the year [...] Read More

ตม.1 เปิดจุดให้บริการเพิ่มที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง (หลังหมู่บ้านเมืองทองธานี)

Immigration Bureau will provide the temporary visa extension service at the new office of the Central Investigation Bureau at Muang Thong Thani as follows.

Due to the widespread outbreak of COVID-19, Immigration Bureau will provide the temporary visa extension service at the new office of the Central Investigation Bureau at Muang Thong Thani as follows. Extension for foreigners granted visa exemption, whose visas will expire soon but can not  return to their respective countries due to the current pandemic. [...] Read More

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวและตามมาตรา 37(5) และมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวและตามมาตรา 37(5) และมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวและตามมาตรา 37(5) และมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 Read More