กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ยังคงเปิดทำการตามปกติในวันที่ 13-15 เมษายน 2563

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ยังคงเปิดทำการตามปกติในวันที่ 13-15 เมษายน 2563