แจ้งแรงงานต่างด้าวและนายจ้างทราบ กรณีจัดเก็บอัตลักษณ์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามนโยบายรัฐบาล

 

ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ – ตรวจลงตรา – ขออยู่ต่อ สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอัตลักษณ์)

 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าว รวมทั้งนายจ้างทราบ กรณีดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์ให้กับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่นั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของรัฐบาล สามารถดำเนินการได้ฟรี !! 

ทั้งนี้ หากท่านใดพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์ หรือมีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลต่างด้าว หรือนายจ้าง โปรดแจ้งเบาะแสให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ทราบ ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

📞 0-2408-5602

📞 0-2147-5644

📞 0-2530-4535