ตม.1 เปิดจุดให้บริการเพิ่มที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง (หลังหมู่บ้านเมืองทองธานี)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ตระหนักในสถานการณ์ Covid-19 ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อเอกสารขออยู่ต่อที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ หนาแน่นมาก ตัดสินใจ เปิดจุดบริการชั่วคราวที่อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สร้างใหม่ ของเมืองทองธานี โดยย้ายไปเปิดบริการบางงานที่มีชาวต่างชาติมาติดต่อมาก คือ

งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักรระยะสั้น (เคาน์เตอร์ K เดิม) เช่น การขออยู่ต่อสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นวีซ่าที่กำลังจะครบวันที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทยของชาวต่างชาติ และไม่สามารถกลับประเทศตนเองเนื่องจากเหตุการณ์ Covid-19 ได้

โดยขอหนังสือรับรองจากสถานทูตตนเองในประเทศไทยเพื่อขออยู่ต่อในประเทศไทยครั้งละไม่เกิน 30 วัน และอื่น ๆ ฯลฯ

แผนที่