ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครจะกลับมาเปิดให้บริการ

📢#ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 🇰🇭 🇱🇦 🇲🇲 จะกลับมาเปิดให้บริการ ณ ศูนย์ฯ บิ๊กซี ตามปกติ 💚 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไป 💚

ผู้ใช้บริการสามารถไปติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์บริการทั้ง 3 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์ฯ อิพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5A
2. ศูนย์ฯ บิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้น 3
3. ศูนย์ฯ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ ชั้น 1

 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว