ปิดศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เป็นการชั่วคราวเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง

ปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เป็นการชั่วคราวเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง

ด้วยศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเปิดบริการได้เป็นการชั่วคราว

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ผู้รับมอบ และแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่พักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการ อีก 2 แห่ง ดังนี้

1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี สะพานใหม่
2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ: ศูนย์ฯ อิมพีเรียล ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมที่
02-147-5644 (ศูนย์ฯ บิ๊กซี สะพานใหม่)
02-408-5602 (ศูนย์ฯ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ)
02-530-4535 (ศูนย์ฯ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว)

แผนที่ไปศูนย์ฯ บิ๊กซี สะพานใหม่:
https://maps.app.goo.gl/TYZ8FcGZnYBoWMjm7

แผนที่ไปศูนย์ฯ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ:
https://maps.app.goo.gl/WVyA2cj5nUJ7znZ89

ปชส.ศ.อิมฯขัดข้อง