พิธีรับ-ส่งมอบหมายงานในหน้าที่ตามระเบียบฯ

จัดพิธีรับ-ส่งมอบหมายงานในหน้าที่ตามระเบียบฯ

วันที่ 30 ต.ค.66 เวลา 13.30 น.  พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ฯ รรท.ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ตม.1 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.1 ระดับ สว.ขึ้นไป ได้เข้าร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหมายงานในหน้าที่ตามระเบียบฯ ณ ห้องประชุม 1 บก.ตม.1  สืบเนื่องจากคำสั่ง ตร. ที่ 596/2566 ลง 27 ต.ค.66 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน โดยให้ขาดจากหน้าที่เดิม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.66 เป็นต้นไป  พร้อมนี้ รรท.ผบก.ตม.4 ได้มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานเอกชน ได้แก่ โน้ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ให้แก่ รรท.ผบก.ตม.1 เพื่อใช้ในราชการต่อไป

S__13901851