อธิบายแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

อธิบายแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

–> รายงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 64

–> รายงานจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 64