ประชาสัมพันธ์ เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ฯ สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ , ตรวจลงตราฯ  และ ขออยู่ต่อฯ สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (🇱🇦 ลาว 🇲🇲เมียนมา 🇰🇭 กัมพูชา) ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ✳ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64

🔖ที่มา (เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง) : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/37/iid/44756
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46312

สถานที่ตั้ง : ไอทีสแควร์ ชั้น T (ติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม : สถานีหลักสี่) คลิกดูแผนที่
วันเปิดทำการ : เปิดตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565  (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สำหรับเอกสารประกอบในการยื่นที่ศูนย์ฯ มีดังนี้

1.) สำเนาใบรับคำขออนุญาตทำงาน (บต.50) หรือ สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บต.39) 1 ชุด

2.) ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) จากกรมการจัดหางาน + สำเนา 1 ชุด

3.) ใบคัดกรองการรับบริการ (ดาวน์โหลดที่นี่)  (หมายเหตุ : ให้นายจ้าง กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 คือ (1) ชื่อ – สกุล คนต่างด้าว เป็นภาษาอังกฤษ (2) เลขประจำตัวคนต่างด้าว (3) เบอร์โทรศัพท์นายจ้าง)