แจ้งเปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ บิ๊กซี ราษฏร์บูรณะ

แจ้งเปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ บิ๊กซี ราษฏร์บูรณะ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.63 เป็นต้นไป โดยทางศูนย์ฯ จำกัดจำนวนผุ้เข้ารับบริการและมีมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับบริการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

1. มีการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน

2. มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

3. มีการตรวจวัดไข้และให้บริการเจลล้างมือ

4. เจ้าหน้าที่ทุกนายใส่หน้ากากอนามัย และหน้ากากป้องกัน (Face shield)\

5. มีการทำความสะอาดภายในศูนย์ตลอดจนพื้นผิวสัมผัสในการให้บริการ

นอกจากนี้ยังแจ้งปิดการให้บริการศูนย์ชั่วคราวฯ ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป