ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการแก่คนต่างด้าวงานขออยู่ต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้ [...] Read More

ร่างประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการแก่คนต่างด้าวงานขออยู่ต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เรื่อง ประกวดรา [...] Read More