กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จัดให้มีพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จัดให้มีพิธีปล่อยแถว ระดม [...] Read More