ตรวจสอบจำนวนรอคิวที่จะถึงด้วย QR Code

เพื่อความสะดวกและลดความแออัดระหว่างรอรับบริการ ผ่าน QR Code