แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ การยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์📣📣 เพื่อลดความแออัดในการมารับบร…
ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ บก ตม1

งานแจ้งที่พักอาศัยฯ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

📢#งานแจ้งที่พักอาศัยฯ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง …
บก ตม1

ขอความร่วมมือดำเนินการขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุดล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโ…
ขอแจ้งปิดบริการระบบจองคิวออนไลน์เพื่อการปรับปรุงฟและพัฒนาระบบ

ขอแจ้งปิดบริการระบบจองคิวออนไลน์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ผู้รับบริการสามารถ walk-in เข้าไปที่ศูนย์บริการ เพ…
บก.ตม.1งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาว์เตอร์ K)

งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาว์เตอร์ K)

บก.ตม.1งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาว์เตอร์ K)
งานขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR60)

งานขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR60)

งานขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR60)
งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (เคาว์เตอร์ B1)

งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอา…
ย้ายเคาน์เตอร์บริการไปศูนย์เมืองทอง

ย้ายเคาน์เตอร์บริการไปศูนย์เมืองทอง

ย้ายเคาน์เตอร์บริการไปศูนย์เมืองทอง
ไทยชนะ !!! สำหรับผู้เข้ามาขอรับบริการสามารถเช็คอินได้แล้ววันนี้

ไทยชนะ !!! สำหรับผู้เข้ามาขอรับบริการสามารถเช็คอินได้แล้ววันนี้

ไทยชนะ !!! สำหรับผู้เข้ามาขอรับบริการสามารถเช็คอิน…
ขอประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ (Social Media) บก.ตม.1

ขอประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ (Social Media) บก.ตม.1

ขอประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ (Social Media) บก.ตม.1
รถตู้เย้ยประกาศควบคุมโรค ลักลอบขนแรงงานออกชายแดนกัมพูชา

รถตู้เย้ยประกาศควบคุมโรค ลักลอบขนแรงงานออกชายแดนกัมพูชา

“รถตู้เย้ยประกาศควบคุมโรค ลักลอบขนแรงงานออกชายแดนก…