ขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว และเมียนมา)

ขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (????????กัมพูชา ????????ลาว และ????????เมียนมา)

???? กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 #ขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (????????กัมพูชา ????????ลาว และ????????เมียนมา) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 16 เมษายน 2564  ???? เป็นสิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

☺  โดยจะเปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์ฯ เพียง 2 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์ฯ ตลาดสดสี่แยกหนองจอก????

2. ศูนย์ฯ โรงพยาบาลธนบุรี ถนนบำรุงเมือง????

‼️   ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. – 16 มิ.ย.64

⏰   เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ , เวลา 08.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

????  สามารถจองคิวออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.64 เป็นต้นไปที่ www.immbkklabour.com ☺

เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น

ขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (????????กัมพูชา ????????ลาว และ????????เมียนมา)