ขอความร่วมมือดำเนินการขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุดล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน

บก ตม1
📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดในขณะนี้ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก
เพื่อลดความแออัด ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ บก.ตม.1 จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะมายื่นเรื่องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (เคาน์เตอร์ J,L,M,N)
-ขออยู่ต่อระยะยาว ประเภท Non-Immigrant Visa อาทิเช่น NON-O, NON-B, NON-ED
-เกษียณอายุ
-เยี่ยมคู่สมรส/เยี่ยมบุตร
-สามีไทย/ภรรยาไทย/อุปการะบุตร
-ธุรกิจ
-ครู/นักเรียน
-องค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม
-Tourist Visa (TR-60), Tourist MT Visa
-Special Tourist Visa (STV)
ให้เข้ามาติดต่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุด ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน เท่านั้น
***ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่20 กรกฎาคม 2564***
บก.ตม.1 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

บก ตม1

 


ประกาศจากศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์) ขอความร่วมมือดำเนินการขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุดล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน

เริ่ม 27 ก.ค.64 เป็นต้นไป

📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢

ประกาศจากศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์)