งานแจ้งที่พักอาศัยฯ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ บก ตม1

📢#งานแจ้งที่พักอาศัยฯ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ขอประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 👉การรายงานตัว90วัน และ 👉การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว #ในเขตกรุงเทพมหานคร

โทร. 082-941-4389
🕣เวลาติดต่อ : 08.30-16.30
 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์