กองบังคับการตรงจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) แห่งที่ 4

องบังคับการตรงจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) แห่งที่ 4
???? กองบังคับการตรงจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ  (????????ลาว ????????เมียนมา และ????????กัมพูชา) แห่งที่ 4
????  ณ โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 16 เม.ย.64 เวลา 08.00 – 17.00 น.   ???? จองคิวออนไลน์ได้ที่ https://www.immbkklabour.com

องบังคับการตรงจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) แห่งที่ 4