ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ K จำกัดคิวผู้มารับบริการ 300 คิว/วัน

บก ตม1 ปิด ศ.ราษฎร์บูรณะ

ประชาสัมพันธ์ : เคาน์เตอร์ K จำกัดคิวผู้มารับบริการเพียง 300 คิว/วัน

***ตั้งแต่ วันที่20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป***

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดในขณะนี้ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความแออัด ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ บก.ตม.1 จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะมาใช้บริการที่เคาน์เตอร์ K  ณ ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี (ดูแผนที่)  ซึ่งให้บริการดังต่อไปนี้

  • งานขออยู่ต่อระยะสั้น ประเภทยกเว้นการตรวจลงตรา ผ.30, ผ.ผ.14, ผ.ผ.30, ผ.ผ.90, NON-30, NON-90/ VISA On Arrival (TR-15) / Transit VISA (TS) /Courtesy VISA (CY) /APEC
  • หนังสือเดินทางสูญหาย , บัตรขาออก (ตม.6) สูญหาย
  • แก้ไขตราประทับ
  • ย้ายเล่มหนังสือเดินทาง

กำหนดปิดรับบัตรคิวเวลา 15.30 น. โดยจำกัดคิวผู้มารับบริการ 300 คิว/วัน

บก.ตม.1 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

บก ตม1.ประชาสัมพันธ์