ประกาศปิดศูนย์บริการชั่วคราวเมืองทองธานีและย้ายเคาน์เตอร์บริการ

 

 

ประกาศ : ปิดศูนย์บริการชั่วคราวเมืองธานี และย้ายเคาน์เตอร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  ขอแจ้งประกาศ “ปิดศูนย์บริการชั่วคราวเมืองทองธานี” *** ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป *** และย้ายเคาน์เตอร์บริการจากศูนย์ฯ เมืองทองธานี ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ดังนี้

เคาน์เตอร์ A, B ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับ

 • การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว กรณีอยู่เกิน 90 วัน (ตม.47)
 • การรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวของสถานประกอบการหรือเจ้าของที่พัก (ตม.30)
 • การออกหนังสือรับรองที่พักอาศัยฯ

*** ย้ายกลับสถานที่เดิม ณ ศูนย์ราชการฯ (แจ้งวัฒนะ) อาคาร B ชั้น 2  ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  *** คลิกดูแผนที่และการเดินทาง  

 • เปิดให้บริการวันทำการปกติ จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)
  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. (ปิดรับคิว 15.30 น.)

 

 


เคาน์เตอร์ K  ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับ

 • การต่อวีซ่าหรือขออยู่ต่อ (ระยะสั้น) เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว สำหรับผู้ไม่มีวีซ่า หรือ ได้รับการตรวจลงตราประเภท ผผ.14, ผ.30, NON-30, NON-90, Visa On Arrival (TR-15), Transit Visa (TS), Courtesy Visa (CY), APEC Business Card เป็นต้น
 • แจ้งหายหนังสือเดินทาง หรือ แจ้งหายบัตรขาออก ตม.6 (TM.6)
 • แก้ไขตราประทับ

*** ย้ายไปที่ ศูนย์การค้า ไอที สแควร์ หลักสี่ (ชั้น 3)  ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  ***  คลิกดูแผนที่และการเดินทาง 

 • การเดินทางโดยรถสาธารณะ : รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ลงที่สถานีหลักสี่ (ทางออกประตู 1, ประตู 2)  หรือ รถประจำทาง สายดอนเมือง หรือ สายรังสิต
 • เปิดให้บริการวันทำการปกติ จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)
  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)