แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์

แจ้งประชาสัมพันธ์

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์📣📣
เพื่อลดความแออัดในการมารับบริการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงเปิดให้บริการเพิ่มเติม ดังนี้

🟢 การขออยู่ต่อฯ ทุกประเภท

  • เคาน์เตอร์ L, M, N, J  ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
  • เคาน์เตอร์ K  ณ ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 
  • เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ และเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ (08.30-16.30 น.)  ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (สิ้นสุดวันที่ 27 พ.ย.64)

🟢 สามารถขออยู่ต่อล่วงหน้าได้  45 วัน ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุด

🟢 การรายงานตัว 90 วัน และการแจ้งที่พัก (เคาน์เตอร์ A,B) ณ ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ และเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ (08.30-16.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (สิ้นสุดวันที่ 27 พ.ย.64) (ดูแผนที่)

🟢 Re-entry Permit (เคาน์เตอร์ C2) ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ และเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ (08.30-16.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (สิ้นสุดวันที่ 27 พ.ย.64)

🟢 เคาน์เตอร์บัตรคิว ปิดเวลา 15.30 น.

แจ้งประชาสัมพันธ์