อธิบายแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

  • 1 มิถุนายน 2021

อธิบายแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

–> รายงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 64

–> รายงานจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 64

EVENT INFO :

  • Start Date:1 มิถุนายน 2021
  • End Date:13 สิงหาคม 2022