อธิบายแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

  • 19 มิถุนายน 2021 - 21:30

อธิบายแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

–> รายงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 64

–> รายงานจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 64

EVENT INFO :

  • Start Date:19 มิถุนายน 2021
  • Start Time:21:30
  • End Date:26 มกราคม 2022