ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2566

ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ปัจจุบัน นายจ้าง ผู้รับมอบ และแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่พักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่ 1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5A  2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้น 3  3) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ ชั้น 1  สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-530-4535 (ศูนย์ฯ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว) 02-147-5644 (ศูนย์ฯ บิ๊กซี สะพานใหม่) 02-408-5602 [...] Read More

ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย วันที่ 15 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง รอง ผบก.ตม.1, พ.ต.อ.พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล ผกก.2 บก.ตม.1, พ.ต.ท.หญิง ภรสรัลพัทธ์ สันติชนาธิปัต รอง ผกก.2 บก.ตม.1 เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอหารือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองฯ ณ ห้องประชุม 1 บก.ตม.1 Read More

ผบช.สตม. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน บก.ตม.1

ผบช.สตม. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน บก.ตม.1 วันนี้ (15 พ.ย.66) เวลาประมาณ 09:00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. ได้มาตรวจเยี่ยม บก.ตม.1 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง e-Extension โดยมี พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับ สว. ขึ้นไปเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 บก.ตม.1 Read More

ปิดศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เป็นการชั่วคราวเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง

ปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เป็นการชั่วคราวเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ด้วยศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเปิดบริการได้เป็นการชั่วคราว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ผู้รับมอบ และแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่พักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการ อีก 2 แห่ง ดังนี้ 1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี สะพานใหม่ 2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หมายเหตุ: ศูนย์ฯ อิมพีเรียล ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 [...] Read More

ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 65 และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว เร่งดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้

ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 65 และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว เร่งดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า NON L-A ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พ.ค.66 กำหนดผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ตามมติ ครม. 5 ก.ค.65 และที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า NON L-A ให้รีบมาดำเนินการ ที่ ตม.ในพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงประชาสัมพันธ์นายแจ้งและลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระเงินแล้ว รีบดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า NON L-A ที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ดังนี้ กรณีขอรับการตรวจลงตรา NON L-A (ตราแรก) สำหรับแรงงานต่างด้าว [...] Read More