ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66 โดยเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ชั้น T ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ โดยให้นายจ้างจองคิวมารับบริการทางระบบออนไลน์ (กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ให้บริการเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น /// กรณีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนและทำงานในเขตต่างจังหวัด กรุณาติดต่อ ตม.ในเขตจังหวัดนั้น ๆ)   เอกสารที่ใช้เก็บอัตลักษณ์บุคคล มีดังนี้ ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 (เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน) ใบเสร็จรับเงินจากกรมการจัดหางาน (1,450 บาท) [...] Read More

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2566

ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ปัจจุบัน นายจ้าง ผู้รับมอบ และแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่พักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่ 1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5A  2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้น 3  3) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ ชั้น 1  สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-530-4535 (ศูนย์ฯ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว) 02-147-5644 (ศูนย์ฯ บิ๊กซี สะพานใหม่) 02-408-5602 [...] Read More

ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย วันที่ 15 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง รอง ผบก.ตม.1, พ.ต.อ.พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล ผกก.2 บก.ตม.1, พ.ต.ท.หญิง ภรสรัลพัทธ์ สันติชนาธิปัต รอง ผกก.2 บก.ตม.1 เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอหารือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองฯ ณ ห้องประชุม 1 บก.ตม.1 Read More

ผบช.สตม. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน บก.ตม.1

ผบช.สตม. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน บก.ตม.1 วันนี้ (15 พ.ย.66) เวลาประมาณ 09:00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. ได้มาตรวจเยี่ยม บก.ตม.1 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง e-Extension โดยมี พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับ สว. ขึ้นไปเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 บก.ตม.1 Read More

ปิดศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เป็นการชั่วคราวเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง

ปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เป็นการชั่วคราวเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ด้วยศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเปิดบริการได้เป็นการชั่วคราว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ผู้รับมอบ และแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่พักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการ อีก 2 แห่ง ดังนี้ 1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี สะพานใหม่ 2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หมายเหตุ: ศูนย์ฯ อิมพีเรียล ลาดพร้าว กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 [...] Read More