คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจำพวก เข้าอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การปรับปรุงแนวทางป [...] Read More

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครจะกลับมาเปิดให้บริการ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 
📢#ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในเข [...] Read More