กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B (ชั้น 2 ด้านทิศใต้)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 • โทรศัพท์ 0-2141-9889
 • แฟกซ์ 0-2143-8228
 • วันทำการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • เวลาทำการ: 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น.
 • เปิดรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

ให้บริการเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เท่านั้น (ยกเว้น ด่านตรวจท่าอากาศยาน และท่าเรือกรุงเทพ)

หมายเหตุ:
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อสำนักงานใหญ่ : www.immigration.go.th

ให้บริการดังนี้

 • ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry Permit)
 • ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (NON QUOTA)
 • คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
  • ทะเบียนคนต่างด้าว
 • ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
  • สำหรับต่างชาติทั่วไป
  • ตามมาตรา 15 (ทูต, ราชการ)
  • ยกเว้นการขออยู่ต่อฯ กรณีดังนี้
   • ผผ., ผ., NON-30, NON-90, Visa On Arrival (TR-15), Transit Visa (TS), Courtesy Visa (CY), APEC Business Card (ติดต่อ ศูนย์บริการชั่วคราว ไอทีสแควร์หลักสี่ ชั้น 3)
   • วีซ่าเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ หรือ BOI, Smart visa, LTR visa (ติดต่อ ศูนย์บริการวีซ๋าและใบอนุญาตทำงาน จามจุรีสแควร์)
   • แรงงานต่างด้าว (NON L-A) (ติดต่อ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว)
 • แจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน
  • สำหรับต่างชาติทั่วไป
  • ยกเว้นการแจ้งฯ 90 วัน กรณีดังนี้
   • ถือวีซ่า ประเภทกฎหมายพิเศษ หรือ BOI, Smart visa, LTR visa (ติดต่อ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน จามจุรีสแควร์)
   • ถือวีซ่าแรงงานต่างด้าว (NON L-A) (ติดต่อ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว)
 • รับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว สำหรับเจ้าของที่พักและสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ

การเดินทาง

แนะนำการเดินทางโดยรถไฟฟ้า*

รถ BUS ประจำทาง

 • สาย  52 (บางซื่อ – ปากเกร็ด) => ลงป้าย โทรคมนาคมแห่งชาติ => เดินไปซอยแจ้งวัฒนะ 7
 • สาย 150 (แฮปปี้แลนด์ บางกะปิ – ปากเกร็ด) => ลงป้าย โทรคมนาคมแห่งชาติ => เดินไปซอยแจ้งวัฒนะ 7
 • สาย 66 (สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) – ศูนย์ราชการฯ) => ลงป้าย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 • สาย 166 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ศูนย์ราชการฯ) => ลงป้าย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 • สาย 513 (สายสำโรง – ศูนย์ราชการฯ) => ลงป้าย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 • สอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมที่ สายด่วน ขสมก. Call Center 1348

การต่อรถจากปากซอยแจ้งวัฒนะ 7

 • Free Shuttle Bus บริการฟรี
 • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ลงที่หน้าอาคาร B ประตู 1 ทิศตะวันออก (ให้เดินเข้าประตู 1 ทะลุอาคาร จนถึงลานเอนกประสงค์ => เลี้ยวซ้าย ตรงไปที่ประตู ฝั่งทิศใต้ โดยสำนักงาน อยู่ติดกับประตู 2 ชั้น 2)

รถตู้ประจำทางปรับอากาศ

 • สายปากเกร็ด => ลงหน้าโทรคมนาคมแห่งชาติ => เดินไปซอยแจ้งวัฒนะ 7

การต่อรถจากปากซอยแจ้งวัฒนะ 7

 • Free Shuttle Bus บริการฟรี
 • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ลงที่หน้าอาคาร B ประตู 1 ทิศตะวันออก (ให้เดินเข้าประตู1 ทะลุอาคาร จนถึงลานเอนกประสงค์ => เลี้ยวซ้าย ตรงไปที่ประตู ฝั่งทิศใต้ โดยสำนักงาน อยู่ติดกับประตู 2 ชั้น 2)

*รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม - เชื่อมต่อสายสีชมพู

 • สามารถโดยสารด้วยรถไฟฟ้าทุกประเภท ที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม
 • ลงสถานีหลักสี่ เพื่อเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพู จากสถานีหลักสี่ (PK 14) => สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK 12)
 • หรือ ลงที่สถานีหลักสี่ สายสีแดง -> ออกทางประตู 3 เพื่อต่อรถ TAXI หรือ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร B) ประตู 2 ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้
 • หลังจากลงที่สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK 12) สายสีชมพู ให้เดินต่อไปที่ซอยแจ้งวัฒนะ 7 หรือ นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปลงที่ อาคาร B ประตู 2 ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้
 • การต่อรถจากปากซอยแจ้งวัฒนะ 7
  • Free Shuttle Bus บริการฟรี
  • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

  ลงที่หน้าอาคาร B ประตู 1 ทิศตะวันออก (ให้เดินเข้าประตู 1 ทะลุอาคาร จนถึงลานเอนกประสงค์ => เลี้ยวซ้าย ตรงไปที่ประตู ฝั่งทิศใต้ โดยสำนักงาน อยู่ติดกับประตู 2 ชั้น 2)

*รถไฟฟ้าสายสีเขียว (สายสุขุมวิท) - เชื่อมต่อสายสีชมพู

 • สามารถโดยสารด้วยรถไฟฟ้าทุกประเภท ที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สายสุขุมวิท)
 • ลงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N 17) เพื่อเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพู จากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK 16) => สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK 12)
 • เดินต่อไปที่ซอยแจ้งวัฒนะ 7 หรือ นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปลงที่ อาคาร B ประตู 2 ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้
 • การต่อรถจากปากซอยแจ้งวัฒนะ 7
  • Free Shuttle Bus บริการฟรี
  • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

  ลงที่หน้าอาคาร B ประตู 1 ทิศตะวันออก (ให้เดินเข้าประตู 1 ทะลุอาคาร จนถึงลานเอนกประสงค์ => เลี้ยวซ้าย ตรงไปที่ประตู ฝั่งทิศใต้ โดยสำนักงาน อยู่ติดกับประตู 2 ชั้น 2)

*รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (MRT)

 • สามารถโดยสารด้วยรถไฟฟ้าทุกประเภท ที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู (MRT)
 • ลงสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK 12)
 • เดินต่อไปที่ซอยแจ้งวัฒนะ 7 หรือ นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปลงที่ อาคาร B ประตู 2 ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้
 • การต่อรถจากปากซอยแจ้งวัฒนะ 7
  • Free Shuttle Bus บริการฟรี
  • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

  ลงที่หน้าอาคาร B ประตู 1 ทิศตะวันออก (ให้เดินเข้าประตู 1 ทะลุอาคาร จนถึงลานเอนกประสงค์ => เลี้ยวซ้าย ตรงไปที่ประตู ฝั่งทิศใต้ โดยสำนักงาน อยู่ติดกับประตู 2 ชั้น 2)

รถ TAXI

 • ใช้ถนนแจ้งวัฒนะ ขับตรงไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B
 • อนุญาตให้แวะจอดเพื่อส่งผู้โดยสาร ที่ลานจอดรถชั้น 2 ประตู 2
 • สำนักงาน ตม. อยู่ติดกับบันไดเลื่อน ชั้น 2 ให้เดินตรงเข้าไปที่ประตู 2 แล้วเลี้ยวขวา

รถยนต์/ รถจักรยานยนต์ ส่วนตัว

 • ใช้ถนนแจ้งวัฒนะ ขับตรงไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B
 • จุดจอดรถ : บริเวณถนนโดยรอบอาคาร และอาคารจอดรถ ประตู 3
 • แนะนำให้จอดที่อาคารจอดรถ ประตู 3 เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด
 • สำนักงาน ตม. อยู่ติดกับบันไดเลื่อน ชั้น 2 ให้เดินตรงเข้าไปที่ประตู 2 แล้วเลี้ยวขวา