บริการแจ้ง ตม.47 ออนไลน์

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
กรณีถือวีซ่าระยะยาวและอยู่เกินกว่า 90 วัน

บริการแจ้ง ตม.30 ออนไลน์

การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถานหรือผู้จัดการโรงแรม

บริการจองคิวออนไลน์

นัดหมายทางออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการของ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ประกาศ

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2566

1 ตุลาคม 2023

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ใ…

จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น!

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพื่อทำการจองคิวออนไลน์ได้แล้ววันนี้

Service
Faq
Web link