ข่าวสาร

ประกาศ

ขอความร่วมมือดำเนินการขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุด

3 กันยายน 2021

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ร…

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

30 เมษายน 2021

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประกาศ ปิด…

ประกาศ

สถิติ สตม.
บริการออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
ลิ้งค์