ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ การยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์📣📣 เพื่อลดความแออัดในการมารับบร…
ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ บก ตม1

งานแจ้งที่พักอาศัยฯ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

📢#งานแจ้งที่พักอาศัยฯ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง …
บก ตม1

ขอความร่วมมือดำเนินการขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุดล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโ…
ขอแจ้งปิดบริการระบบจองคิวออนไลน์เพื่อการปรับปรุงฟและพัฒนาระบบ

ขอแจ้งปิดบริการระบบจองคิวออนไลน์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ผู้รับบริการสามารถ walk-in เข้าไปที่ศูนย์บริการ เพ…