ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ย้ายเคาน์เตอร์บริการไปศูนย์เมืองทอง

ย้ายเคาน์เตอร์บริการไปศูนย์เมืองทอง

ย้ายเคาน์เตอร์บริการไปศูนย์เมืองทอง
บก.ตม.1งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาว์เตอร์ K)

งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาว์เตอร์ K)

บก.ตม.1งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาว์เตอร์ K)
งานขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR60)

งานขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR60)

งานขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR60)
งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (เคาว์เตอร์ B1)

งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอา…