ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565

พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพ…