ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์📣📣 เพื่อลดความแออัดในการมารับบร…
บก ตม1

ขอความร่วมมือดำเนินการขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุดล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโ…