ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาบก.ตม.1

ผู้บังคับบัญชา