ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1