ผู้บังคับบัญชา

ผบก.ตม.1

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ปิติ  นิธินนทเศรษฐ์
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1