ติดต่อศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว (NON L-A)

ติดต่อ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว NON L-A

แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ที่พำนักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ สามารถติดต่อขอรับบริการ :

 • งานขออยู่ในราชอาณาจักร (ต่อวีซ่า NON L-A)
 • งานรับแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (รายงานตัว 90 วัน NON L-A)
 • งานขอรับการตรวจลงตรา (NON L-A)
 • งานขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก Re-Entry (L-A)

ได้ ณ ที่ทำการ 3 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว สาขา ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5

 • โทรศัพท์ 0-2530-4535 , 0-2530-4536 (บริการต่อวีซ่า/รายงานตัว 90 วัน)
 • โทรศัพท์ 0-2530-4660 , 0-2530-4661 (บริการ Re-entry)
 • เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • การเดินทาง : รถประจำทางสาย 27, 156, 178, ปอ.545, ปอ.502

2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว สาขา ศูนย์การค้าบิ๊กซี ดอนเมือง (สะพานใหม่) ชั้น 3

 • โทรศัพท์ 0-2147-5644 (บริการต่อวีซ่า/รายงานตัว 90 วัน)
 • โทรศัพท์ 0-2147-5643 (บริการ Re-entry)
 • เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • การเดินทาง : รถประจำทางสาย 34, 39, 114, 185, 356, 503,520, 522, 543

3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว สาขา ศูนย์การค้าบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ

 • โทรศัพท์ 0-2408-5602 (บริการต่อวีซ่า/รายงานตัว 90 วัน)
 • โทรศัพท์ 02-405-3943 (บริการ Re-entry)
 • เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • การเดินทาง : รถประจำทางสาย 6, 17, 88