ติดต่อศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (MOU)

ติดต่อ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (MOU)

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ สามารถติดต่อขอรับบริการ :

– งานขออยู่ในราชอาณาจักร
– งานรับแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
– งานขอรับการตรวจลงตรา (NON L-A)
– งานขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก Re-Entry (L-A)

ได้ ณ ที่ทำการ 3 แห่ง คือ

1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว สาขา ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5

  • โทรศัพท์ 0-2530-4535-6 และ 0-2530-4660-1
  • เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • การเดินทาง : รถประจำทางสาย 27, 156, 178, ปอ.545, ปอ.502

2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวสาขา ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) ชั้น 3

  • โทรศัพท์ 0-2147-5643 , 0-2147-5644
  • เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • การเดินทาง : รถประจำทางสาย 34, 39, 114, 185, 356, 503,520, 522, 543

3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวสาขา ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ

  • โทรศัพท์ 0-2408-5602
  • เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • การเดินทาง : รถประจำทางสาย 6, 17, 88