สถิติเดินทางเข้าออก คนต่างชาติ (ข้อมูลของวันที่ 7 เมษายน 2563)

 • การเดินทางเข้า
 • การเดินทางออก

สถิติเดินทางเข้าออก คนไทย (ข้อมูลของวันที่ 7 เมษายน 2563)

 • การเดินทางเข้า
 • การเดินทางออก

สถิติเดินทางเข้า-ออก ทาง ทอ. (ข้อมูลของวันที่ 7 เมษายน 2563)

 • การเดินทางเข้า คนต่างชาติ
 • การเดินทางออก คนต่างชาติ
 • การเดินทางเข้า คนไทย
 • การเดินทางออก คนไทย

สถิติเดินทางเข้าออก คนไทย (ข้อมูลของวันที่ 7 เมษายน 2563)

 • อากาศยาน
 • ทางบก
 • ทางน้ำ

ประจำปี 2563

การเดินทางเข้า-ออก โดยใช้หนังสือเดินทาง ปี พ.ศ. 2563 (มกราคม ถึง กุมภาพันธ์) [ดาวน์โหลด]

ประจำปี 2562

การเดินทางเข้า-ออก โดยใช้หนังสือเดินทาง ปี พ.ศ. 2562 [ดาวน์โหลด]